ความเป็นมา

ความคิดของพวกเราที่ริเริ่มโครงการนี้เกิดขึ้นจาก ความตั้งใจของเราที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของชนกลุ่มเล็กๆ มากกว่าที่จะบริจาคให้องค์กรใหญ่แต่เพียงแห่งเดียว ชุมชนต่างๆที่ถูกเลือกนั้นล้วนแต่เป็นที่ที่เราผูกพัน และประทับใจในความมีน้ำใจของชาวบ้าน เราจึงเลือกที่จะกลับไปอีกครั้งเพื่อพัฒนาความป็นอยู่ของพวกเขา

ในมุมมองของครู จึงทำให้เราเข้าใจว่าการศึกษาของเด็กๆมีความสำคัญต่อประเทศมากเพียงไร และในประเทศที่การศึกษาไปไม่ทั่วถึง ทำให้ยิ่งเห็นความสำคัญมากขึ้น สำหรับพวกผู้ลี้ภัยชาวพม่า พวกเขาได้รับการศึกษาถึงเพียงชั้นประถมศึกษา ด้วยข้อจำกัดของการเงินและระบบการศึกษาของประเทศ พวกเขาจึงได้รับโอกาสน้อยในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง

ความหวังได้เกิดขึ้นเมื่อ กระทรวงศึกษาธิการ แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งโครงการที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ ตามเว็บไซส์ของ Ban Nai Soi Community Learning Centre

เหตุผลหลักที่ก่อตั้งศูนย์การศึกษาบ้านในซอย ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสชาวบ้านในแม่ฮ่องสอนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยม ผ่านการร่วมมือของ กศน. (การศึกษานอกโรงเรียน) ซึ่งระบุว่า นักเรียนต้องจบการศึกษาจากศูนย์การศึกษาบ้านในซอย ไม่ต่ำกว่า 2 ปี สามารถเทียบเท่ากับระดับมัธยมของประเทศไทย และสามรถศึกษาต่อในระบบของมหาวิทยาลัยได้

สำหรับเด็กกำพร้านั้น โอกาสได้รับการศึกษาเกือบเป็นไปไม่ได้เลย ที่ Safe Heaven Orphange อาสาสมัครมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือพวกเขาโดยช่วยทางด้าน ที่พัก อาหาร การแพทย์และการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยขึ้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต

การให้ปัจจัยขึ้นพื้นฐานแก่เด็กๆ ถือเป็นความสำคัญอันดับแรกของโรงเรียน บ้านดองไหมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผุ้อำนวยการโรงเรียน คุณรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาน ได้ยึดมั่นดำริของในหลวงคือ หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดูแลเด็กๆเหล่านี้ อาสาสมัครและพวกเราจ

ะช่วยสอนพวกเขาให้ปลูกผัก เลี้ยงปลาเพื่อดำรงชีพ เงินบริจาคสำหรับองค์กรนี้จะเป็นทุนในการสร้างบ่อเพาะพันธุ์ปลาและโรงเพาะเห็ด พร้อมทั้งซื้อเมล็ดพืชและพันธุ์ปลา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s